Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

de utilizare a website-ului emc.acceptromania.ro

EMC Accept este o platformă online care pune la dispoziție module de training pentru medici. Utilizarea platformei este supusă următorilor Termeni și Condiții, pe care trebuie să îi acceptați la momentul deschiderii unui cont.

 1. DEȚINĂTORUL ACESTUI WEBSITE

Asociația ACCEPT, persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în București, Str. Lirei nr. 10, Sector 2, număr de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 6727, cod unic de înregistrare fiscală 9603102 este titularul și operatorul acestui website.

 1. ACCESAREA PLATFORMEI DE TRAINING ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Pentru utilizarea modulelor de training EMC Accept, Utilizatorul rebuie să acceseze secțiunea „Creare Cont” și să creeze un cont de utilizator, care presupune furnizarea următoarelor informații:

 1. Adresa de e-mail;

 2. Parolă.

Utilizatorii își pot crea cont și accesa cursurile puse la dispoziție doar dacă sunt profesioniști în domeniul sănătății.

În secțiunea de creare cont, Utilizatorul trebuie să bifeze căsuța corespunzătoare potrivit căreia a luat la cunoștință și acceptă prevederile conținute în Termenii și Condițiile și de asemenea ia la cunoștință informațiile despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal din Politica de confidențialitate.

Ulterior înregistrării noului cont de utilizator, logarea în se va face numai prin utilizarea adresei de e-mail și a parolei.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul este de acord că:

 1. va utiliza platforma exclusiv în scopul parcurgerii modulelor de trainig, participării la webinarii sau consultării conținutului pus la dispoziție;

 2. va furniza informații corecte și complete în vederea creării contului de utilizator;
 3. nu va utiliza platforma EMC Accept pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata în niciun scop comercial software-ul, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de către Accept sau obținute prin intermediul platformei EMC Accept, cu excepția acordului scris prealabil al Accept;
 4. nu va utiliza platforma EMC Accept în niciun scop care este ilegal sau interzis prin Termenii și Condițiile stipulate sau prin alte politici relevante.

Nerespectarea obligațiilor indicate mai sus, precum și nerespectarea tuturor Termenilor și Condițiilor poate duce la luarea de măsuri de către Accept. Prin măsuri se vor înțelege următoarele: Utilizatorul va fi contactat pentru a lămuri incidentul reclamat, caz în care, până la lămurirea situației, contul va fi suspendat. În caz de abateri repetate sau grave, contul de utilizator va putea fi anulat, iar Utilizatorul își va pierde această calitate. Accept nu își asumă răspunderea pentru orice pierderi sau alte prejudicii cauzate de suspendarea sau anularea conturilor.

 1. CONDIȚIILE PRIVIND PARCURGEREA CURSURILOR ȘI OBȚINEREA DIPLOMELOR

Utilizatorii care creează un cont de utilizator pe acest website pot să parcurgă cursurile puse la dispoziție. Parcurgerea cursurilor este supusă următoarelor condiții obligatorii pentru fiecare Utilizator:

 1. Utilizatorii care își creează cont sunt profesioniști în domeniul sănătății.

 2. Utilizatorii vor respecta drepturile de autor care protejează conținutul disponibil în contul de utilizator. În acest sens, este aplicabilă secțiunea ‎IV mai jos.

 3. Utilizatorii care fac referință în orice mod, într-un context educațional sau de altă natură, la conținutul de pe platforma EMC Accept, vor face acest lucru cu citarea autorilor materialului în cauză.

 4. Accesul la curs și examenul aferent nu sunt transferabile. Este interzis accesul la curs sau examen în numele altui utilizator.

 5. Este obligatorie parcurgerea integrală a cursului înaintea începerii examinării online.

 6. Este interzisă copierea, stocarea, comunicarea sub orice formă a examenului.

 7. În cazul în care Asociația Accept primește o notificare cu privire la existența unor utilizări care nu sunt în conformitate cu acești Termeni și Condiții, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

În cazul în care cursurile sunt creditate cu puncte de Educație Medicală Continuă, atunci vor fi aplicabile și următoarele reguli:

 1. Accesul la examen este asigurat în condițiile stabilite de Colegiul Medical de profil (de exemplu: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor, Ordinul Moașelor și Asistentelor, etc)

 2. Orice acces la conținutul destinat Profesioniștilor în Domeniul Sănătății care încalcă Termenii și condițiile va fi raportat către organizatorul cursului și Colegiului medical de profil.

 3. Dacă vor exista suspiciuni de fraudare a examenelor, utilizatorii vor fi solicitați să se prezinte pentru re-examinare la sediul Organizatorului de curs.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Orice element de conținut utilizat în cadrul Platformei EMC Accept , precum mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, materiale audio, animații, articole și toate celelalte materiale prezentate în cadrul acestora, aparțin în exclusivitate Asociației Accept și/sau partenerilor săi. De asemenea, toate programele software și tehnologiile utilizate, oferite sau implementate pe sau prin intermediul Platformei EMC Accept sunt proprietatea Asociației Accept sau a licențiatorilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de alte legi aplicabile.

Utilizatorii au permisiunea de a utiliza toate aceste materiale numai pentru a accesa și folosi Platforma EMC Accept. Aceste materiale nu pot fi copiate, dezasamblate, modificate, reproduse, publicate pe alte website-uri sau în orice mediu computerizat legat în rețea, utilizate în scop public, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă, de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Asociației ACCEPT.

Asociația ACCEPT oferă Utilizatorilor săi o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, printa sau descărca orice materiale utile și/sau posibile din cadrul Platformei EMC Accept, exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate a tuturor mențiunilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora.

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Asociației ACCEPT, partenerilor sau licențiatorilor acestora și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

 1. LIMITĂRI ȘI ALTE PREVEDERI

Asociația Accept nu își asumă răspunderea pentru conținutul cursurilor, al materialelor educative sau a al webinariilor, această răspundere aparținând în totalitate autorilor acestora (indicați în dreptul fiecărui material). ACESTE MATERIALE SUNT FURNIZATE ÎN STAREA LOR CURENTĂ, FĂRĂ GARANȚII DE NICI UN FEL EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII ASUPRA CALITĂȚII DE PROPRIETAR AL MATERIALELOR POSTATE, CONȚINUTULUI MEDICAL, ADECVĂRII LA UN SCOP SPECIFIC. ÎN MOD EXPRES MATERIALELE DIN SITE NU CONFERĂ INFORMAȚII PENTRU MEDICAȚIE SAU AUTOMEDICAȚIE, PENTRU DIAGNOZĂ SAU AUTODIAGNOZĂ.

Informațiile publicate pe acest websote au caracter informativ și nu înlocuiesc consultațiile, diagnosticele și tratamente de specialitate – medicale, sau de altă natură. Felul în care sunt utilizate informațiile de pe site intră în responsabilitatea Utilizatorului. Asociația Accept nu își asumă responsabilitatea pentru felul in care sunt utilizate informațiile publicate pe site de către cei care le citesc.

Folosirea site-ului https://emc.acceptromania.ro se face pe riscul utilizatorului. Asociatia ACCEPT nu va fi responsabil pentru nicio paguba directa sau indirecta, rezultata din culpa sau cu intentie, inclusiv, dar fara a se limita la greseli de diagnostic, de medicatie, pagube materiale, pagube morale, pierderi material, de reputatie, de imagine sau alte forme de pagube care ar putea rezulta din informatiile de pe acest site.

Asociația ACCEPT nu răspunde pentru funcționarea continuă a Platformei EMC Accept și nici pentru folosirea acesteia prin mijloace și metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

Asociația ACCEPT nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce sunt transmise de la rețeaua Utilizatorului, prin Internet, în vederea accesării și utilizării Platformei EMC Accept. Platforma EMC Accept este disponibilă prin intermediul Internetului – rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Asociației ACCEPT.

Asociația ACCEPT va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor și va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității datelor, însă nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent în siguranță. Astfel, Asociația ACCEPT recomandă Utilizatorilor să verifice în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum și terminalul utilizat pentru accesarea Platformei EMC Accept, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorului îi este interzis să folosească și/sau să permită vreunei terțe persoane să folosească Platformei EMC Accept pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor de acces la Platformei EMC Accept (respectiv, user și parolă), fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informații de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, din neglijență sau din imprudență (având drept consecință, de exemplu, facilitarea tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la Platforma Platformei EMC Accept 24h/zi, 7 zile/săptămâna, cu excepția perioadelor în care Platformei EMC Accept este restricționată sau suspendată din motive tehnice.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

Asociația ACCEPT va depune toate diligențele și eforturile pentru ca Platforma EMC Accept să funcționeze la parametri maximi pentru a transmite Utilizatorilor toate datele și informațiile actualizate. Totuși, Asociația ACCEPT nu garantează că Platforma EMC Accept nu conține erori sau că funcționează permanent la parametri maximi, astfel că Asociația ACCEPT nu va fi legal responsabilă pentru vreo inadvertență sau informație eronată prezentată în platforma sa, însă va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricăror eventuale erori, la solicitarea oricărui Utilizator.

Platforma EMC Accept poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/platforme pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/platformele respective, Asociația ACCEPT nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri în Platforma EMC Accept este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului.

Asociația ACCEPT nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit Link-urile din Platforma EMC Accept. Prin continuarea utilizării Platformei EMC Accept, Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că Asociația ACCEPT nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor Link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau generate prin intermediul Platformei EMC Accept și despre drepturile persoanelor vizate și cum pot fi acestea exercitate se regăsesc în Politica de confidențialitate .

 1. DEZACTIVAREA CONTULUI

Dezactivarea contului de Utilizator, atunci când acesta nu mai dorește să utilizeze Platforma EMC Accept se poate realiza prin trimiterea unui e-mail la adresa emc@acceptromania.ro.

 1. FORȚA MAJORĂ

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Asociației ACCEPT.

Asociația ACCEPT nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau executare în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

 1. LEGISLAȚIE APLICABILĂ. JURISDICȚIE

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați/e de legile din România. În caz de apariție a unor dispute cu privire la Termeni și Condiții, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă între părțile implicate. În cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere în acest mod, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Platforma EMC Accept poate fi accesată de oriunde de pe teritoriul României, dar și din alte state, în măsura în care condițiile tehnice o permit. Asociația ACCEPT nu garantează în niciun fel compatibilitatea conținutului Platformei EMC Accept și/sau Termenilor și Condițiilor cu legislația aplicabilă în statul de unde se face accesarea de către Utilizator (inclusiv în ceea ce privește prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală).

 1. DATE DE CONTACT. PLÂNGERI ȘI SESIZĂRI

Orice Utilizator poate depune o sugestie, o plângere și/sau o sesizare care privește sau are legătură cu Platforma EMC Accept. Sugestiile, plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse via e-mail mai jos:

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise vor include numele, prenumele, și adresa de e-mail la care acesta dorește să primească răspuns. Ca regulă, plângerile și sesizările anonime nu vor fi luate în considerare, rămânând la aprecierea Asociației Accept dacă le va da curs.

 1. DISPOZITII FINALE

Utilizatorii confirmă că au citit și acceptă Termenii și Condițiile de mai sus. Asociația Accept poate, în orice moment, să revizuiască Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei EMC Accept. Continuarea utilizării Platformei EMC Accept va fi considerată ca o acceptare implicită a acestora din partea Utilizatorului.

Asociația Accept recomandă Utilizatorilor să citească cu atenție Termenii și Condițiile înainte de orice utilizare a Platformei EMC Accept pentru a lua la cunoștință varianta actualizată a acestora.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile menționate, vă rugăm să nu folosiți Platforma EMC Accept.

Cursurile prezentate NU sunt în prezent creditate la Colegiul Medicilor din România.
Platforma se află în faza de testare și pilotare.
Apreciem participarea dumneavoastră în acest demers și vă asigurăm de calitatea informațiilor prezentate.